Đào tạo kiểm soát nhiễm khuẩn và kỹ năng sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân

Thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc bệnh viện về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch, đảm bảo và duy trì Bệnh viện an toàn chống dịch Covid – 19. Phòng Chỉ đạo tuyến và Quản lý chất lượng phối hợp cùng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn tổ chức tập huấn lại công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn và Kỹ năng sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân bằng hình thức trực tuyến cho toàn thể nhân viên bệnh viện.

Tất cả nhân viên y tế, nhân viên thuộc bộ phận hành chính đều phải tham gia tập huấn về Kiểm soát nhiễm khuẩn và Kỹ năng sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân. Tại buổi tập huấn, các nhân viên được cập nhật những kiến thức về tình hình dịch bệnh, các kỹ năng và biện pháp phòng tránh lây nhiễm chéo như vệ sinh bề mặt tiếp xúc hằng ngày, vệ sinh tay, … và cách sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân đúng cách. Xây dựng môi trường y tế an toàn cho người bệnh khi đến thăm khám, điều trị trong mùa dịch Covid – 19 và luôn trong tư thế sẵn sàng, chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra trước sự diễn biến phức tạp của đại dịch Covid như hiện nay.

Phòng Chỉ đạo tuyến và Quản lý chất lượng