Tri ân những tấm lòng giúp đỡ Bếp ăn từ thiện

Trong thời gian kêu gọi ủng hộ Bếp ăn từ thiện từ ngày 21/5/2021 đến 31/5/2021 Bệnh viện cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ Bếp ăn từ thiện Bệnh viện có thêm kinh phí để đem đến bữa ăn ngon miệng cho người bệnh tại Bệnh viện. Những tình cảm động viên, chia sẻ cùng sự quyên góp ủng hộ cả về vật chất và tinh thần của các tổ chức/cá nhân vô cùng thiết thực trong giai đoạn khó khăn này.
Chúng tôi rất trân trọng mọi sự đóng góp của cá nhân, gia đình, tổ chức và các bạn đã dành cho Bếp ăn từ thiện. Chúng tôi rất mong muốn và hy vọng tiếp tục nhận được những sự giúp đỡ và ủng hộ của các nhà hảo tâm và các bạn trong thời gian sắp tới.
Mọi sự đóng góp của Quý nhà hảo tâm được đính kèm theo file đính kèm sau đây:

Phụ lục