ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH ONLINE

Đi khám KHÔNG CẦN BỐC SỐ tiếp nhận khi đặt lịch tại:
✅ Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tiếp nhận khám vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6
✅ Quý khách phải đặt lịch khám trước, muộn nhất lúc 23h59p trước ngày dự định đến khám.
✅ Việc đặt lịch khám trực tuyến chỉ có giá trị sau khi Bệnh viện xác nhận bằng tin nhắn qua điện thoại.
✅ Quý khách cần chuẩn bị căn cước công dân, BHYT (hoặc VssID) và giấy chuyển tuyến (nếu có) để làm thủ tục cần thiết tại quầy tiếp nhận vào đúng khung giờ đã đăng ký lịch hẹn khám.
✅ Nếu đến muộn hơn 15 phút so với giờ hẹn khám, quý khách sẽ bị huỷ hẹn khám và vui lòng xếp hàng khám mới như người bệnh đến khám tự do trong ngày.
✅ Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng sẽ không chịu trách nhiệm vì lí do kĩ thuật hoặc bất khả kháng như sai số điện thoại, điện thoại không có người nghe máy, số điện thoại không liên hệ được, đặt lịch khám cho người bệnh mà không cho số điện thoại của người bệnh để tiện liên hệ trực tiếp.
𝐿𝑢̛𝑢 𝑦́:
+ 𝑀𝑜̂̃𝑖 𝑠𝑜̂́ 𝑐𝑎̆𝑛 𝑐𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑑𝑎̂𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡𝑜̂́𝑖 đ𝑎 2 𝑙𝑎̂̀𝑛 đ𝑎̆𝑛𝑔 𝑘𝑦́, 𝑙𝑎̂̀𝑛 đ𝑎̆𝑛𝑔 𝑘𝑦́ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑠𝑒̃ 𝑡𝑢̛̣ ℎ𝑢̉𝑦 𝑠𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑏𝑎̣𝑛 đ𝑎̆𝑛𝑔 𝑘𝑦́ 𝑙𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑢̛́ 2
+ 𝐶𝑎́𝑐 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑑𝑎̂́𝑢 (*) 𝑙𝑎̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑦𝑒̂𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑏𝑎̆́𝑡 𝑏𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛.