Công văn tuyên truyền phổ biến các Luật, nghị quyết dược thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Công văn tuyên truyền các luật, nghị quyết, chỉ thị Tải về
Luật bảo vệ bí mật nhà nước Tải về
Luật bồi thường nhà nước Tải về
Luật cảnh sát biển Việt Nam Tải về
Luật chăn nuôi Tải về
Luật Công an nhân dân Tải về
Luật đặc xá Tải về
Luật Phòng, chống tham nhũng Tải về
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật liên quan đến quy hoạch Tải về
Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật giáo dục Tải về
Luật trồng trọt Tải về
Nghị định 68 hướng dẫn thực hiện luật bồi thường Tải về
Nghị quyết kỳ họp thứ 6 QH khóa XIV Tải về
Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định đối tác toàn diện Tải về
Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 Tải về