Công đoàn cơ sở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng vinh dự nhận bằng khen của Liên đoàn lao động Thành phố Đà Nẵng đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2020

Sáng ngày 3/3/2021, Công đoàn ngành y tế thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ 2021 và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội công đoàn ngành y tế Đà Nẵng 2017 – 2022.

Tại hội nghị Công đoàn cơ sở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng vinh dự nhận bằng khen của Liên đoàn lao động Thành phố Đà Nẵng đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Lãnh đạo Công đoàn ngành y tế Đà Nẵng đã ghi nhận các thành tích đạt được của Công đoàn cơ sở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng trong năm qua về việc triển khai các kế hoạch, tuyên truyền phòng chống dịch Covid, các hoạt động ký hiệp ước thỏa thuận tập thể người lao động, giới thiệu nhiều đoàn viên ưu tú học cảm tình Đảng và kết nạp nhiều đoàn viên công đoàn đứng vào đội ngũ của Đảng. Công đoàn cơ sở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng luôn quan tâm và hỗ trợ, chia sẻ cùng các nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện cho nhân viên an tâm công tác tốt.

Với những thành quả đã đạt được, Công đoàn Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng sẽ tiếp tục duy trì, phát triển các kế hoạch mới để đoàn viên công đoàn bệnh viện luôn gắn kết và tạo nên tập thể Công đoàn xuất sắc vững mạnh trong năm nay và những năm sau.

      Ông Đoàn Anh Tuấn – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng (ngoài cùng bên trái)

                                                                                                                                 Phòng CĐT&QLCL