Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tổ chức sinh hoạt chuyên đề trực tuyến “XQ phổi ở bệnh nhân nhiễm covid 19 – liên hệ thực tiễn tại Bệnh viện Dã Chiến Hòa Vang”

   Ngày 11/09/2020 phòng Chỉ Đạo Tuyến và Quản Lý Chất Lượng Bệnh Viện Ung bướu Đà Nẵng đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề trực tuyến “XQ phổi ở bệnh nhân nhiễm covid 19 – liên hệ thực tiễn tại bệnh viện Dã Chiến Hòa Vang” do Ths. BS Nguyễn Hoàng Quân khoa CĐHA – BV Ung Bướu Đà Nẵng trình bày.

   Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các bác sỹ của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã chia sẻ kiến thức về XQ phổi ở bệnh nhân nhiễm Covid 19, đồng thời liên hệ thực tiễn tại bệnh viện Dã Chiến Hòa Vang.

   Buổi sinh hoạt chuyên đề đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia trực tuyến của hơn 70 y bác sĩ và điều dưỡng của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và bệnh viện các tuyến quận huyện. Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề, các y bác sĩ và điều dưỡng đã cập nhật thêm kiến thức, nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

                                                                Chương trình tập huấn trực tuyến

                                                                    Hình ảnh buổi sinh hoạt online

                                                                                                                                                PHÒNG CĐT & QLCLBV