Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng ký kết hợp tác với Viện nghiên cứu – đào tạo Việt Anh (VN-UK)

Ngày 13/01/2021, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, đã ký kết hợp tác với Viện nghiên cứu – đào tạo Việt Anh (VN-UK).

Tham dự lễ ký kết, về phía Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng có ông Trần Tứ Qúy – Bí thư đảng ủy, giám đốc bệnh viện cùng đại diện lãnh đạo các phòng chức .

Về phía VN-UK có bà Nguyễn Thị Mỹ Hương – Viện trưởng; cùng đại diện lãnh đạo viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh.

Hai bên đã thống nhất cùng ký kết hợp tác cùng nhau thúc đẩy các hoạt động trao sau đây dựa trên các nhu cầu của mình về học thuật, nghiên cứu và giáo dục:

  • Trao đổi nhân viên (nhân viên y tế, giáo sư, bác sĩ, giảng viên, nhà nghiên cứu)
  • Trao đổi sinh viên (sinh viên đại học và/hoặc sau đại học)
  • Thực tập sinh và thăm quan học tập của sinh viên
  • Trao đổi các ẩn bản khoa học định kỳ
  • Tổ chức các chương trình đào tạo chung
  • Tổ chức các chương trình nghiên cứu chung
  • Tổ chức các hội nghị chung
  • Các hoạt động trao đổi học thuật khác đã được đồng ý bởi cả hai đơn vị

Buổi lễ ký kết đã diễn ra thành công tốt đẹp, các nội dung ký kết sẽ được Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và VN-UK  triển khai có hiệu quả trong thời gian tới.

Phòng Chỉ đạo tuyến & QLCLBV