BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC ĐÀO TẠO CHO NHÂN VIÊN Y TẾ VỀ CÁC QUY TRÌNH PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH

Thực hiện Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ y tế về việc Ban hành bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID–19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp. Ngày 07/8/2020 phòng chỉ đạo tuyến và quản lý chất lượng đã tổ chức giảng dạy 02 chuyên đề theo bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID–19, đó là:
1/ Kỹ năng hồi sinh tim phổi cho người bệnh có bệnh đường hô hấp do BS CK2 Ngô Văn Chấn trình bày.
2/ Kiểm soát nhiễm khuẩn và kỹ năng sử dũng phương tiện phòng hộ cá nhân do ThS Nguyễn Thị Thanh Duyên trình bày.
Tuy nhiên do tình dịch dịch bênh, Bệnh viện đã tổ chức đào tạo liên tục bằng hình thức trực tuyến, thời gian tới bệnh viên sẽ tiếp tục triển khai các chuyên đề để đào tạo cho toàn bộ nhân viên thường xuyên về các quy trình phòng chống dịch.

Một số hình ảnh đào tạo:

Đội ngũ giảng viên đang giảng bài

                                                              Giảng viên trả lời thắc mắc của học viên                                                                                                                                                                                                    PHÒNG CĐT & QLCLBV