Thông báo số 4869 /UBND-SYT ngày 25/7/2020 của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng v/v khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *