THĂM DÒ CHỨC NĂNG

XX.THĂM DÒ CHỨC NĂNG KHÁC
1381 Điện não đồ
1382 Điện tâm đồ
1383 Điện tâm đồ gắng sức
1384 Đo chức năng hô hấp
1385 Lưu huyết não
1386 Thăm dò các dung tích phổi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *