Giám đốc

BSCKII Trần Tứ Quý

Giám đốc bệnh viện

BSCKII Nguyễn Hồng Long

Phó giám đốc bệnh viện

Các khoa phòng