Yêu cầu báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán Mua sắm vật tư, hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm huyết học và hệ thống Real-time PCR tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2024