Tag Archives: Văn phòng Đảng Ủy

Đảng ủy Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tổ chức hội nghị thông tin thời sự lần thứ 2 năm 2022 và Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết hội nghị lần thứ 5 ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIII

Thực hiện chương trình công tác trọng tâm năm 2022, nhằm tạo điều kiện cho toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động đang công tác tại Bệnh viện được nghe báo cáo các chuyên đề thời sự trong năm. Ngày 04/8/2022, Đảng ủy Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã tổ…