Tag Archives: Khoa UBTH

PHẪU THUẬT THÀNH CÔNG MỘT TRƯỜNG HỢP UNG THƯ TUYẾN GIÁP BIỆT HOÁ XÂM LẤN KHÍ QUẢN

Tại Việt Nam tỉ lệ ung thư tuyến giáp đang tăng dần, hiện xếp thứ 10 trong các loại ung thư thường gặp ở hai giới (Globocan 2020). Ung thư tuyến giáp có xâm lấn khí quản chiếm 1/3 trong những trường hợp ung thư tuyến giáp xâm lấn tại chỗ. Trong ung thư tuyến…