ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG – NHIỆM KỲ 2022 – 2025

Vừa qua, từ ngày 20/9 đến hết ngày 23/9/2022, 06 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã tổ chức thành công Đại hội các chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Tại Đại hội, các đơn vị đã báo cáo tổng kết công tác chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19. Tuy vậy, các chi bộ vẫn hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết, đoàn kết, thống nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong báo cáo tổng kết, các chi bộ cũng nêu lên những mặt hạn chế, chưa đạt được, từ đó xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Về tham dự Đại hội các chi bộ có sự tham gia của đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện. Ban Thường vụ Đảng ủy ghi nhận và đánh giá cao thành tích của các chi bộ, đồng thời đề nghị cấp ủy nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, xây dựng chi bộ vững mạnh toàn diện.

Đại hội cũng đã bỏ phiếu, bầu ra Ban Chấp hành chi bộ, Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2022 – 2025 theo đúng quy định, điều lệ Đảng.

Ra mắt Chi ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025 của Chi bộ Văn phòng 1

Đại hội Chi bộ Văn phòng 1

Ra mắt Chi ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025 của Chi bộ Văn phòng 2

Đại hội Chi bộ Văn phòng 2

Ra mắt Chi ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025 của Chi bộ Liên khoa 1

Đại hội Chi bộ Liên khoa 1

Ra mắt Chi ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025 của Chi bộ Liên khoa 2

Đại hội Chi bộ Liên khoa 2

Ra mắt Chi ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025 của Chi bộ Liên khoa 3

Đại hội Chi bộ Liên khoa 3

Ra mắt Chi ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025 của Chi bộ Liên khoa 4

Đại hội Chi bộ Liên khoa 4

 

                                                                   Tổ truyền thông