Chuyên Mục: Chăm sóc sức khỏe

TẢN MẠN VỀ MUỐI IOD

Ngày 06/10/2022 vừa qua tại thành phố Bern, Thụy Sỹ đã tổ chức một hội nghị rất trọng đại để kỷ niệm 100 năm ngày Iod hóa muối ăn. Tiếp theo đó vào năm 2024 Mỹ cũng sẽ tổ chức kỷ niệm 100 năm sự kiện này. Câu chuyện về Iod bắt đầu từ năm…