BV UNG BƯỚU THÔNG BÁO

Căn cứ Công văn số 5038/UBND-KT ngày 26/9/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả bão, lũ;
Trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của bão số 4 (Bão NORU), để đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế, người bệnh, người nhà, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng thông báo:
1. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bắt đầu nghỉ làm việc từ 12 giờ 00 phút ngày 27/9/2022 cho đến khi có thông báo mới.
2. Nhân viên y tế có trong danh sách trực chuyên môn và trực phòng chống bão nhận nhiệm vụ kể từ 15 giờ 00 phút ngày 27/9/2022 cho đến khi có thông báo mới.
3. Tạm dừng hoạt động Khu Khám bệnh bắt đầu từ 12 giờ 00 phút ngày 27/9/2022 và ngày 28/9/2022 cho đến khi có thông báo mới.
4. Phòng Cấp cứu và các Khoa nội trú vẫn hoạt động bình thường.
5. Đề nghị người bệnh, người nhà ở tại Khu điều trị nội trú, không ra khỏi khuôn viên từ 20 giờ ngày 27/9/2022 cho đến khi có thông báo của bệnh viện.
Người bệnh, người nhà cần hỗ trợ xin liên hệ với nhân viên trực tại các Khoa.