Bổ nhiệm viên chức Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp -Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Sáng nay, ngày 01 tháng 11 năm 2022, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã tiến hành buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp cho Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Đặng Quỳnh Anh.
Ban Giám đốc Bệnh viện mong muốn với vai trò là cán bộ lãnh đạo chủ chốt tại Phòng Kế hoạch tổng hợp, Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Đặng Quỳnh Anh sẽ chủ động, sáng tạo, phát huy năng lực trong công tác quản lý và cùng với tập thể Phòng Kế hoạch tổng hợp đoàn kết, phối hợp với các khoa, phòng trong bệnh viện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Bà Trương Đông Giang – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ – đọc quyết định bổ nhiệm
Thầy thuốc Ưu tú, Bs.CKII. Trần Tứ Quý – Giám đốc Bệnh viện – trao quyết định bổ nhiệm cho Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Đặng Quỳnh Anh
Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Phạm Thanh Nhân – Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp