Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng thông báo

Liên quan đến trường hợp F0 vừa được phát hiện tại Bệnh viện ngày 26/8/2021, đề nghị các cá nhân, bệnh nhân và người nhà có mặt tại khu vực tiếp nhận của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng vào khoảng thời gian từ 07 giờ 45 phút đến 08 giờ 30 phút sáng ngày 26/8/2021 liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống COVID-19.