Bảng giá Vật Tư Y Tế

 1. Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm bổ sung hóa chất, vật tư y tế cho bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng
 2. PHỤ LỤC : CHI TIẾT CÁC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU Gói thầu: Mua sắm bổ sung hóa chất, vật tư y tế cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2021
 3. Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm băng đạn dùng trong phẫu thuật nội soi cho bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng
 4. Phụ lục 01: danh sách mặt hàng trúng thầu gói thầu mua sắm băng đạn dùng trong phẫu thuật nội soi cho Bệnh Viện Ung Bướu Đà Nẵng Năm 2021
 5. Quyết định 634 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm mua sắm vật tư y tế đặc thù cho bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng
 6. PHỤ LỤC: CHI TIẾT CÁC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU Gói thầu: Mua sắm vật tư y tế đặc thù cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2021
 7. Quyết định 743 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm mua sắm vật tư y tế đặc thù cho bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng
 8. PHỤ LỤC 11: CHI TIẾT CÁC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU Tên Dự án: Mua sắm vật tư y tế đặc thù cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2021 Gói thầu số 13: Băng đựng hóa chất dùng cho máy hấp tiệt khuẩn Sterrad
 9. Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm bổ sung hóa chất, vật tư y tế thông thường cho bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng
 10. PHỤ LỤC: CHI TIẾT CÁC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU Gói thầu: Mua sắm bổ sung hóa chất, vật tư y tế thông thường cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2021
 11. Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 cho bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng
 12. PHỤ LỤC: CHI TIẾT MẶT HÀNG TRÚNG THẦU
  Tên Dự án: mua sắm sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2021
  Gói thầu: mua sắm sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2021
 13. Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm khí y tế của bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2021
 14. DANH MỤC KHÍ Y TẾ SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG NĂM 2021
 15. Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm vật tư y tế phòng chống dịch Covid-19 cho bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2021
 16. Phụ lục 02 Gói thầu số 2: Mua sắm bộ trang phục phòng chống dịch cấp độ 2 cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2021
 17. Quyết định 1415 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hóa chất đặc thù cho bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2021
 18. Phụ lục 01: Danh sách các gói thầu mua sắm hóa chất đặc thù cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2021
 19. Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hóa chất sử dụng cho hệ thống máy Abbott16200 cho bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2021
 20. PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH CHI TIẾT CÁC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU Tên gói thầu: Hóa chất sử dụng cho hệ thống máy Abbott 16200 – Dự án: các gói thầu mua sắm hóa chất đặc thù cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2021
 21. Quyết định 1421 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hóa chất sử dụng cho hệ thống máy Abbott16200 cho bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2021
 22. PHỤ LỤC CHI TIẾT CÁC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU GÓI THẦU: HÓA CHẤT ĐẶC THÙ CÁC LOẠI
  THUỘC DỰ ÁN: MUA SẮM HÓA CHẤT ĐẶC THÙ CHO BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG NĂM 2021