Quy hoạch - Kế hoạch

Kế hoạch phòng chống thuốc lá 2019

Căn cứ Công văn số 2089/BYT-KCB ngày 18/04/2019 của Bộ Y tế, Công văn số 3038/UBND-SYT ngày 11/05/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc Íá (ngày 31/05/2019), Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (từ ngày 25/05/2019 đến 31/05/2019);

Thực hiện Công văn số 1297/SYT-NVY ngày 20/05/2019 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵn

Chi tiết

Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em 2019

Căn cứ Kế hoạch số 2956/KH-UBND ngày 09/05/2019 của UBND thành phố về việc triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 (Từ ngày 01/06 đến ngày 30/06) với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”;

Thực hiện Công văn số 1232/SYT-NVY ngày 14/05/2019 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2019;

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng xây dựng kế hoạch tr

Chi tiết

Kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018

Thực hiện Công văn số 2556/LĐTBXH-BĐG ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 và đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 3164/TTr-SLĐTBXH UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 trên địa bàn thành phố.

Chi tiết

Kế hoạch về việc triển khai tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 2173/KH-SYT ngày 12/09/2018 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc triển khai tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng xây dựng Kế hoạch triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2018 như sau:

Chi tiết xem tại đây!

Chi tiết

TÌM KIẾM


HẸN GIỜ KHÁM CHỮA BỆNH

 

HOI NGHI PC UNG THU 2019

 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

 

PHỔ BIẾN VBQP PL

 

Tra cứu danh mục ICD-9

 

 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ
VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH

 

 

 

 

KẾT NỐI

 

MAIL BỆNH VIỆN

 

LIÊN KẾT WEB

 

LƯƠT TRUY CÂP

Viet Nam 87.0% Viet Nam
Total:   53  Countries

17670025

Today: 10
Yesterday: 186
This Week: 401
Last Week: 1,060
This Month: 2,893
Last Month: 8,745

  NHÀ TÀI TRỢ

  • p4.jpg
  • p5.jpg
  • p6.jpg
  • p7.jpg
  • p8.jpg
  • p9.jpg
  • p10.jpg
  • p11.jpg
  • p12.jpg