Đề tài khoa học

Kế hoạch về việc xét duyệt Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2017 & Đăng ký Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và Sáng kiến năm 2018

Kế hoạch về việc xét duyệt Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2017 & Đăng ký Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và Sáng kiến năm 2018

Chi tiết xem tại file đính kèm!

Chi tiết

Thông qua thuyết minh đề tài nghiên cứu Khoa học cấp cơ sở năm 2017

Thực hiện Kế hoạch, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp cơ sở năm 2017; qua quá trình xem xét, đánh giá của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở năm 2017 Sở Y tế đối với Thuyết minh đề tài do các đơn vị đề xuất, Sở Y tế thông báo các Thuyết minh đề tài NCKH tham gia cấp cơ sở được Sở thông qua như sau:

Xem chi tiết tại đây!

Chi tiết

Thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở năm 2017 (đợt 1)

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ “ Nghiên cứu đánh giá thực trạng phòng chống một số bệnh ung thư thường gặp trong người dân thành phố Đà Nẵng” do Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đề xuất đã được Sở Khoa học và Công nghệ thống nhất đưa vào kế hoạch triển khai thực hiện ở cấp cơ sở năm 2017 (đợt 1) tại Quyết  định số 31/QĐ-SKHCN ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng (có quyết định đính kèm)

Chi tiết

Quyết định: Về việc công nhận đề tài nghiên cứu khoa học đạt cấp cơ sở năm 2016

Căn cứ Quyết định số 7088/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng; Căn cứ Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng;

Xem chi tiết tại đây!

Chi tiết

TÌM KIẾM


HẸN GIỜ KHÁM CHỮA BỆNH

 

HOI NGHI PC UNG THU 2019

 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

 

PHỔ BIẾN VBQP PL

 

Tra cứu danh mục ICD-9

 

 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ
VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH

 

 

 

 

KẾT NỐI

 

MAIL BỆNH VIỆN

 

LIÊN KẾT WEB

 

LƯƠT TRUY CÂP

Viet Nam 87.2% Viet Nam
Total:   56  Countries

17689501

Today: 76
Yesterday: 214
This Week: 746
Last Week: 1,272
This Month: 3,777
Last Month: 2,698

  NHÀ TÀI TRỢ

  • p4.jpg
  • p5.jpg
  • p6.jpg
  • p7.jpg
  • p8.jpg
  • p9.jpg
  • p10.jpg
  • p11.jpg
  • p12.jpg