DANH BẠ

ĐƯỜNG DÂY NÓNG NGÀNH Y TẾ: 1900 9095

CÁC SỐ ĐIỆN THOẠI KHU HÀNH CHÍNH

 

STT

BAN GIÁM ĐỐC

Điện thoại

Email

1

BSCKII.Trần Tứ Qúy

(Giám đốc BV)

3.717.686

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

BSCKII.Nguyễn Hồng Long

3.717.777

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Phòng trực Lãnh đạo

3.717.216

 

 

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

 

4

Trưởng phòng TCCB

3.717.121

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tổ chức cán bộ

3.717.131

 

5

Trưởng phòng KHTH

3.717.114

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kế hoạch tổng hợp

3.717.138

 

Thường trực BHYT

3.717.407

 

Quầy nhận bệnh nội trú

3.717.339

 

6

Trưởng phòng TCKT

3.717.555

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tài chính kế toán

3.717.132

 

Quầy thu ngoại trú

3.717.413

 

Phòng thu Viện phí

3.717.331

 

7

Trưởng phòng HCQT

3.717.133

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hành chính quản trị

3.717.140

 

8

 

Vật tư trang thiết bị y tế

3.717.103

 

Trưởng phòng Vật tư trang thiết bị y tế

3.717.142

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Trưởng phòng Điều dưỡng

3.717.111

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điều dưỡng

3.717.122

 

10

Trưởng phòng CNTT

3.717.171

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Công nghệ thông tin

3.717.139

 

11

Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến và quản lý chất lượng BV

3.717.134

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chỉ đạo tuyến và quản lý chất lượng BV

3.717.117

 

12

KHOA DƯỢC

 

Nghiệp vụ Dược

3.717.230

 

Trưởng khoa

3.717.212

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dược lâm sàng và thông tin thuốc

3.717.213

 

Thống kê

3.717.215

 

Phòng trực Dược

3.717.217

 

Kho thuốc

3.717.218

 

Kho Dịch truyền

3.717.219

 

Kho Hóa chất

3.717.220

 

Kho Vật tư tiêu hao

3.717.227

 

Kho Y cụ phòng mổ

3.717.228

 

Kho Pha chế

3.717.229

 

13

KHOA NỘI 4

 

Trưởng khoa

3.717.223

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Quầy điều dưỡng trực KhuA

3.717.222

 

Hành chính đơn vị KhuA

3.717.221

 

Hành chính đơn vị KhuB

3.717.224

 

Quầy điều dưỡng trực KhuB

3.717.225

 

14

KHOA UNG BƯỚU

TỔNG HỢP

 

Hành chính

3.717.241

 

Phòng nhận bệnh

3.717.242

 

Quầy điều dưỡng trực

3.717.243

 

15

KHOA NGOẠI 1

Trưởng khoa

3.717.273

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hành chính

3.717.271

 

Quầy điều dưỡng trực

3.717.272

 

16

KHOA NGOẠI 2

 

Trưởng khoa

3.717.283

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hành chính

3.717.281

 

Quầy điều dưỡng trực

3.717.282

 

17

KHOA NGOẠI 3

 

Trưởng khoa

3.717.254

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Quầy điều dưỡng trực

3.717.251

 

Hành chính

3.717.252

 

18

KHOA NỘI 1

 

Trưởng khoa

3.717.261

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hành chính

3.717.262

 

Quầy dược

3.717.263

 

19

KHOA NỘI 2

 

Trưởng khoa

3.717.293

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hành chính

3.717.291

 

Quầy điều dưỡng trực

3.717.292

 

20

KHOA NỘI 3

 

Trưởng khoa

3.717.203

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hành chính

3.717.201

 

Quầy điều dưỡng trực

3.717.202

 

Phòng bệnh 1011

3.717.204

 

Quầy điều dưỡng trực (KV ghép tủy)

3.717.205

 

Phòng bệnh 1006

3.717.206

 

Phòng bệnh 1007

3.717.207

 

Phòng bệnh 1008

3.717.208

 

Phòng bệnh 1009

3.717.209

 

Phòng bệnh 1010

3.717.210

 

21

KHOA XẠ TRỊ

 

Trưởng khoa

3.717.234

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hành chính

3.717.231

 

Quầy điều dưỡng trực

3.717.235

 

22

KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC

 

Trưởng khoa

3.717.381

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hành chính

3.717.382

 

Quầy điều dưỡng trực

3.717.383

 

Phòng mổ

3.717.384

 

Trực phòng mổ

3.717.385

 

23

KHOA KỸ THUẬT

PHÓNG XẠ

 

Trưởng khoa

3.717.313

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lập kế hoạch điều trị

3.717.311

 

Phòng điều khiển máy mô phỏng

3.717.312

 

Hành chính

3.717.314

 

Trực tiếp nhận

3.717.315

 

Phòng điều khiển máy gia tốc

3.717.316

 

24

KHOA Y HỌC HẠT NHÂN

 

Trưởng khoa

3.717.302

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điều dưỡng

3.717.303

 

Phòng điều khiển máy Spect/CT

3.717.304

 

Phòng khám

3.717.305

 

Điều dưỡng trực

3.717.306

 

Phòng điều trị 131- 1

3.717.307

 

Phòng điều trị 131- 2

3.717.308

 

Phòng điều trị 131- 3

3.717.309

 

Phòng điều trị 131- 4

3.717.310

 

Phòng điều trị 131- 5

3.717.317

 

Phòng điều trị 131- 6

3.717.318

 

25

KHOA KHÁM BỆNH

 

Trưởng khoa

3.717.338

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cấp cứu

3.717.332

 

Quầy tiếp đón và hướng dẫn

3.717.333

 

Phòng khám 1

3.717.410

 

Phòng khám 2

3.717.411

 

Phòng khám 3

3.717.412

 

Quầy ngoại trú

3.717.413

 

Phòng khám 5

3.717.334

 

Phòng khám 7

3.717.402

 

Phòng khám 9

3.717.404

 

Phòng khám 10

3.717.414

 

Phòng khám 11

3.717.336

 

Phòng khám 12

3.717.415

 

Phòng khám 13

3.717.416

 

Phòng khám 14

3.717.335

 

Phòng khám 15

3.717.417

 

Phòng khám 22

3.717.405

 

Hành chính

2.717.347

 

26

KHOA CHẨN ĐOÁN

HÌNH ẢNH

 

Cộng hưởng từ

3.717.320

 

Cắt lớp vi tính

3.717.321

 

Trực KTV

3.717.322

 

Kho

3.717.323

 

Nhận bệnh cắt lớp công hưởng từ

3.717.324

 

Phòng khám X- quang

3.717.325

 

Nhân bệnh X-quang

3.717.326

 

Khu phòng X-quang

3.717.327

 

Đọc phim X-quang

3.717.328

 

Phòng bệnh nhân dùng chung

3.717.329

 

27

KHOA NỘI SOI VÀ THĂM DÒ CHỨC NĂNG

 

Trưởng khoa

3.717.345

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nhận bệnh

3.717.341

 

Nội soi dạ dày

3.717.342

 

Giao ban

3.717.343

 

28

KHOA XÉT NGHIỆM - TRUYỀN MÁU

(ĐV TRUYỀN MÁU)

 

Trưởng khoa

3.717.362

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hành chính

3.717.351

 

Cấp phát máu

3.717.353

 

Phòng trực

3.717.354

 

KHOA XÉT NGHIỆM - TRUYỀN MÁU

(ĐV XÉT NGHIỆM)

 

Hành chính

3.717.361

 

Phòng trực

3.717.363

 

Labo hóa sinh

3.717.364

 

KHOA XÉT NGHIỆM - TRUYỀN MÁU

(ĐV NGHIÊN CỨU UT)

 

Hành chính

3.717.372

 

ĐV miễn dịch ung thư nuôi cấy tế bào

3.717.374

 

29

KHOA GIẢI PHẪU BỆNH

 

Kỹ thuật

3.717.391

 

Giao ban

3.717.392

 

Hành chính

3.717.393

 

30

KHOA KIỂM SOÁT

NHIỄM KHUẨN

 

Trưởng khoa

3.717.396

 

Đơn vị tiệt trùng

3.717.394

 

Hành chính

3.717.395

 

Đơn vị giặt là

3.717.397

 

31

KHOA DINH DƯỠNG

TIẾT CHẾ

3.717.106

 

32

CÁC KHU VỰC KHÁC

 

Phòng an ninh cổng chính

3.717.101

 

Phòng an ninh cổng phụ

3.717.102

 

Camera

3.717.211

 

Nhà lưu trú thân nhân

3.717.105

 

Nhà giữ xe

3.717.301

 

TÌM KIẾM


HẸN GIỜ KHÁM CHỮA BỆNH

 

HOI NGHI PC UNG THU 2019

 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

 

PHỔ BIẾN VBQP PL

 

Tra cứu danh mục ICD-9

 

 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ
VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH

 

 

 

 

KẾT NỐI

 

MAIL BỆNH VIỆN

 

LIÊN KẾT WEB

 

LƯƠT TRUY CÂP

Viet Nam 87.4% Viet Nam
Total:   58  Countries

17698033

Today: 185
Yesterday: 181
This Week: 366
Last Week: 1,682
This Month: 2,138
Last Month: 5,235

  NHÀ TÀI TRỢ

  • p4.jpg
  • p5.jpg
  • p6.jpg
  • p7.jpg
  • p8.jpg
  • p9.jpg
  • p10.jpg
  • p11.jpg
  • p12.jpg