PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

1. Tên đơn vị, địa chỉ, điện thoại liên hệ:

-

 Tên đơn vị : PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

-

 Địa chỉ : Tầng 3, Khối Hành chính, BV Ung bướu Đà Nẵng

-

 Điện thoại : 02363.717.132


2. Chức năng:

-

Phòng Tài chính kế toán là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban giám đốc BV.

-

Tham mưu cho Giám đốc trong công tác quản lý tài chính của bệnh viện, xây dựng các định mức chi tiêu cho hoạt động của Bệnh viện.

-

Độc lập về chuyên môn và tuân thủ các quy định của pháp luật của ngành và Bệnh viện về công tác kế toán.

-

Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn quỹ hỗ trợ, vốn tài trợ, viện trợ và các nguồn vốn, quỹ khác của Bệnh viện.

 

3. Nhiệm vụ:

-

Lập dự toán thu chi, tính toán và phân bổ định mức chi tiêu cho các hoạt động của bệnh viện. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về báo cáo tài chính toàn bộ công tác tài chính, kế toán của Bệnh viện.

-

Tổ chức và quản lý tình hình thu, chi tài chính trong bệnh viện và các hạng mục (mua sắm, sửa chữa..)

-

Tính toán trả lương, các chế độ phụ cấp, bảo hiểm cho cán bộ công nhân viên.

-

Trích nộp các khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp của bệnh viện và cá nhân người lao động.

-

Tổ chức công tác kế toán trong Bệnh viện theo đúng quy định hiện hành.

-

Định kỳ thực hiện báo cáo như: Quyết toán thu chi hoạt động, tổng kết tài sản, báo cáo thu nộp tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, báo cáo thu viện phí, thanh toán BHYT, các khoản viện trợ, tài trợ…

-

Tổ chứcvà quản lý công tác thu viện phí, thanh toán BHYT.

-

Tổ chức bảo quản, lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định.

-

Tổng hợp tình hình tài chính, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện, tiền lương và thu nhập của người lao động.

-

Xây dựng quy chế định mức chi tiêu trình Ban giám đốc phế duyệt.

-

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám đốc phân công.

 

4.Nhân Sự Phòng:

-

 Lê Thị Thu Hiền, Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Tài chính

-

Trần Thị Cẩm Hải - Phó Trưởng phòng 

-

 Lê Thị Thảo Như, Kế Toán Tổng Hợp

-

 Trần Thị Phượng, Kế Toán Thanh Toán

-

 Nguyễn Thị Minh Ngọc, Kế toán Lương &BHXH

-

 Nguyễn Ngọc Tùng, Kế Toán TSCĐ

-

 Nguyễn Kim Ngân, Kế Toán Dược

-

 Đặng Thị Thanh Hà, Kế Toán Văn Phòng Phẩm

-

 Trần Thị Lý, Thủ Quỹ

       

* Viện Phí

-

Đoàn Thị Thu Hiền, Kế Toán Thanh Toán KCB BHYT

-

Nguyễn Thị Thủy, Kế Toán Thu Viện Phí                                    

-

Nguyễn Thị Thanh Thanh, Kế Toán Thu Viện Phí

-

Võ Thị Tường Vy, Kế Toán Thu Viện Phí

-

Vương Thị Lệ Thủy, Kế Toán Thu Viện Phí                         

-

Võ Thị Hạnh, Kế Toán Thu Viện Phí

TÌM KIẾM


HẸN GIỜ KHÁM CHỮA BỆNH

 

HOI NGHI PC UNG THU 2019

 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

 

PHỔ BIẾN VBQP PL

 

Tra cứu danh mục ICD-9

 

 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ
VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH

 

 

 

 

KẾT NỐI

 

MAIL BỆNH VIỆN

 

LIÊN KẾT WEB

 

LƯƠT TRUY CÂP

Viet Nam 87.4% Viet Nam
Total:   58  Countries

17698033

Today: 185
Yesterday: 181
This Week: 366
Last Week: 1,682
This Month: 2,138
Last Month: 5,235

  NHÀ TÀI TRỢ

  • p4.jpg
  • p5.jpg
  • p6.jpg
  • p7.jpg
  • p8.jpg
  • p9.jpg
  • p10.jpg
  • p11.jpg
  • p12.jpg